Art efímer

Estels diürns volen fugaços musicant un matí de blau calitjós. Pinzellades àgils en blanc i negre, composicions receloses, art efímer en un jardí d’estiu.

Stelle diurne volano fugaci musicando una mattina di azzurro caliginoso. Penellate vivaci in bianco e nero, composizioni diffidenti, arte effimera in un giardino di estate.

Lontano

És molt emocionant haver col·laborat en la traducció a l’italià del poema Lluny (Nectari, Edicions del Buc, 2016) del poeta Josep Porcar, que ha estat l’origen del videopoema Lontano.

Moltes gràcies a tothom que ha fet possible aquest projecte i, molt especialment, a en Josep Porcar, en Federico Federici i la Cristina Maselli.

Mireu què en pot néixer d’un bell poema…